Card ghi âm điện thoại
Cung cấp card ghi âm điện thoại, cho phép ghi âm từ 2 line điện thoại đến tối đa 128 line điện thoại đồng thời, phần mềm cho phép kết nối với Vtiger (CRM), kết nối với các hệ cơ sở dữ liêu khách hàng như hệ thống 113, 114, 115, 119..., cung cấp SDK cho bên thứ 3 kết nối phát triển phần mềm quản lý dựa theo số điện thoại gọi đến.
Sắp xếp theo Giá | Năm bảo hành Xem dạng Lưới | Danh sách
Card ghi âm điện thoại zibosoft 16 line Card ghi âm điện thoại zibosoft 16 line Giá: 11,000,000 đ Bảo hành: 12 tháng
Card ghi âm điện thoại tansonic 4 line Card ghi âm điện thoại tansonic 4 line Giá: 3,460,000 đ Bảo hành: 18 tháng
Card ghi âm điện thoại zibosoft 4 line Card ghi âm điện thoại zibosoft 4 line Giá: 3,800,000 đ Bảo hành: 12 tháng
Card ghi âm điện thoại zibosoft 2 line Card ghi âm điện thoại zibosoft 2 line Giá: 1,400,000 đ Bảo hành: 12 tháng
Card ghi âm điện thoại zibosoft 8 line Card ghi âm điện thoại zibosoft 8 line Giá: 4,100,000 đ Bảo hành: 12 tháng
Card ghi âm điện thoại tansonic 16 line Card ghi âm điện thoại tansonic 16 line Giá: 8,300,000 đ Bảo hành: 18 tháng
Card ghi âm điện thoại tansonic 8 line có voicemail Card ghi âm điện thoại tansonic 8 line Giá: 15,000,000 đ Bảo hành: 18 tháng
Card ghi âm điện thoại tansonic 2 line Card ghi âm điện thoại tansonic 2 line Giá: 1,360,000 đ Bảo hành: 18 tháng
Giá: Liên hệ để có giá tốt nhất Bảo hành: N/A
Tổng số sản phẩm: 9 Số lượng hiển thị trên trang