Ghi âm thoại
Cung cấp lắp đặt thiết bị ghi âm điện thoại, tự động ghi âm các cuộc gọi đến và gọi đi, quản lý số điện thoại gọi đến, hiển thị số gọi đến trên nhiều máy tính, cho phép quản lý danh bạ khách hàng gọi đến, thông kê báo cáo gọi đến, gọi đi, gọi nhỡ...
Sắp xếp theo Giá | Năm bảo hành Xem dạng Lưới | Danh sách
Máy ghi âm cổng USB - SHOHO PC02 Máy ghi âm cổng USB - SHOHO PC02 Giá: 750,000 đ Bảo hành: 12 tháng
Máy ghi âm cổng USB - SHOHO PC02 1line điện thoại Máy ghi âm cổng USB - SHOHO PC02 1line điện thoại Giá: 750,000 đ Bảo hành: 12 tháng
Card ghi âm điện thoại tansonic 16 line Card ghi âm điện thoại tansonic 16 line Giá: 8,300,000 đ Bảo hành: 18 tháng
Máy chủ ghi âm 128 line điện thoại APC4320-128 Máy chủ ghi âm 128 line điện thoại APC4320-128 Giá: 117,000,000 đ Bảo hành: 12 tháng
Máy chủ ghi âm 112 line điện thoại APC4320-112 Máy chủ ghi âm 112 line điện thoại APC4320-112 Giá: 109,000,000 đ Bảo hành: 12 tháng
Máy chủ ghi âm 80 line điện thoại APC4320-80 Máy chủ ghi âm 80 line điện thoại APC4320-80 Giá: 92,000,000 đ Bảo hành: 12 tháng
Máy chủ ghi âm 64 line điện thoại APC4320-64 Máy chủ ghi âm 64 line điện thoại APC4320-64 Giá: 85,000,000 đ Bảo hành: 12 tháng
Máy chủ ghi âm 48 line điện thoại APC4320-48 Máy chủ ghi âm 48 line điện thoại APC4320-48 Giá: 77,000,000 đ Bảo hành: 12 tháng
Máy chủ ghi âm 32 line điện thoại APC4320-32 Máy chủ ghi âm 32 line điện thoại APC4320-32 Giá: 69,000,000 đ Bảo hành: 12 tháng
Máy chủ công nghiệp ghi âm điện thoại APC4320 Máy chủ công nghiệp ghi âm điện thoại APC4320 Giá: 53,000,000 đ Bảo hành: 12 tháng
Máy ghi âm điện thoại AR120 Máy ghi âm điện thoại AR120 Giá: 6,000,000 đ Bảo hành: 12 tháng
Máy ghi âm điện thoại TCR2000 Máy ghi âm điện thoại TCR2000 Giá: 8,100,000 đ Bảo hành: 12 tháng
Máy ghi âm điện thoại AR120 Máy ghi âm điện thoại AR120 Giá: 6,000,000 đ Bảo hành: 12 tháng
Máy ghi âm điện thoại TCR2000 Máy ghi âm điện thoại TCR2000 Giá: 8,100,000 đ Bảo hành: 12 tháng
Card ghi âm điện thoại zibosoft 16 line Card ghi âm điện thoại zibosoft 16 line Giá: 11,000,000 đ Bảo hành: 12 tháng
Card ghi âm điện thoại tansonic 4 line Card ghi âm điện thoại tansonic 4 line Giá: 3,460,000 đ Bảo hành: 18 tháng
Card ghi âm điện thoại zibosoft 4 line Card ghi âm điện thoại zibosoft 4 line Giá: 3,800,000 đ Bảo hành: 12 tháng
Card ghi âm điện thoại zibosoft 2 line Card ghi âm điện thoại zibosoft 2 line Giá: 1,400,000 đ Bảo hành: 12 tháng
Tổng số sản phẩm: 37 Số lượng hiển thị trên trang