Cáp quang và phụ kiện
Sắp xếp theo Giá | Năm bảo hành Xem dạng Lưới | Danh sách
Hôp phối quang ODF - Box SC 24 Core Hôp phối quang ODF - Box SC 24 Core Giá: 1,450,000 đ Bảo hành: N/A
Hôp phối quang ODF - Box SC 8 Core Hôp phối quang ODF - Box SC 8 Core Giá: 750,000 đ Bảo hành: N/A
Hộp phối quang - ODF 12 Core Hộp phối quang - ODF 12 Core Giá: 1,050,000 đ Bảo hành: N/A
Hôp phối quang ODF - Wall Mount FC 12 Core Hôp phối quang ODF - Wall Mount FC 12 Core Giá: 1,200,000 đ Bảo hành: N/A
Măng Xông Quang 2in-2out Max 36 core Măng Xông Quang 2in-2out Max 36 core Giá: 580,000 đ Bảo hành: N/A
Măng xông quang 1in-1out Max 60 core Măng xông quang 1in-1out Max 60 core Giá: 350,000 đ Bảo hành: N/A
Dây nối quang - Pigtail ST multi-mode Dây nối quang - Pigtail ST multi-mode Giá: 120,000 đ Bảo hành: N/A
Dây nối quang - Pigtail ST single-mode Dây nối quang - Pigtail ST single-mode Giá: 120,000 đ Bảo hành: N/A
Dây nhảy quang - SC/SC Multi-mode Simplex Dây nhảy quang - SC/SC Multi-mode Simplex Giá: 160,000 đ Bảo hành: N/A
Dây nhảy quang - SC/ST Multi-mode Duplex Dây nhảy quang - SC/ST Multi-mode Duplex Giá: 160,000 đ Bảo hành: N/A
Dây nhảy quang - ST/ST Single-mode Duplex Dây nhảy quang - ST/ST Single-mode Duplex Giá: 150,000 đ Bảo hành: N/A
Dây nhảy quang - ST/ST Single-mode Simplex Dây nhảy quang - ST/ST Single-mode Simplex Giá: 150,000 đ Bảo hành: N/A
Dây nhảy quang - FC/MU Single-mode Simplex Dây nhảy quang - FC/MU Single-mode Simplex Giá: 150,000 đ Bảo hành: N/A
Cáp Quang luồn ống (chôn ngầm hoặc treo) - L2 Cáp Quang luồn ống (chôn ngầm hoặc treo) - L2 Giá: Liên hệ để có giá tốt nhất Bảo hành: N/A
Cáp Quang luồn ống (chôn ngầm hoặc treo) - L3 Cáp Quang luồn ống (chôn ngầm hoặc treo) - L3 Giá: Liên hệ để có giá tốt nhất Bảo hành: N/A
Cáp Quang Treo - L1 Cáp Quang Treo - L1 Giá: Liên hệ để có giá tốt nhất Bảo hành: N/A
Cáp Quang Treo - L2 Cáp Quang Treo - L2 Giá: Liên hệ để có giá tốt nhất Bảo hành: N/A
Cáp Quang Treo - L3 Cáp Quang Treo - L3 Giá: Liên hệ để có giá tốt nhất Bảo hành: N/A
Tổng số sản phẩm: 20 Số lượng hiển thị trên trang