Dây cáp các loại
Sắp xếp theo Giá | Năm bảo hành Xem dạng Lưới | Danh sách
Dây loa, dây tín hiệu âm thanh Dây loa, dây tín hiệu âm thanh Giá: 12,000 đ Bảo hành: N/A
Dây cáp đồng trục RG6 - Dầu (NTT)/1m, Korea Dây cáp đồng trục RG6 - Dầu (NTT)/1m/Korea Giá: 12,000 đ Bảo hành: N/A
Dây cáp đồng trục RG11 - Khô (USA)/1m Dây cáp đồng trục RG11 - Khô (USA)/1m Giá: 12,500 đ Bảo hành: N/A
Dây nguồn 2x4 mm Dây nguồn 2x4 mm Giá: 40,000 đ Bảo hành: N/A
Dây nguồn 2x2.5mm/1m Dây nguồn 2x2.5mm dây điên nguồn cho camera/1m Giá: 34,000 đ Bảo hành: N/A
Dây nguồn 2x1.5mm/1m Dây nguồn 2x1.5mm/1m dây điện nguồn cho camera Giá: 12,500 đ Bảo hành: N/A
Dây nguồn 2x0.7 mm/1m Dây nguồn 2x0.7 mm/1m Giá: 8,500 đ Bảo hành: N/A
Dây cáp đồng trục RG6 - Khô korea Dây cáp đồng trục RG6 - Khô korea dùng chạy camera/1m Giá: 6,000 đ Bảo hành: N/A
Cáp mạng LAN Cat 6 - VINACAP/1m Cáp mạng LAN Cat 6 - VINACAP/1m Giá: 16,500 đ Bảo hành: N/A
Cáp mạng LAN Cat 5e - Vinacap/1m Cáp mạng LAN Cat 5e - Vinacap/1m Giá: 12,000 đ Bảo hành: N/A
Cáp mạng LAN Cat 6 AMP - /1m Cáp mạng LAN Cat 6 AMP - chuẩn AMP 8 sợi đồng/1m Giá: 9,500 đ Bảo hành: N/A
Cáp mạng LAN Cat 5e AMP - chuẩn AMP/1m Cáp mạng LAN Cat 5e AMP - chuẩn AMP 8 sợi đồng/1m Giá: 7,000 đ Bảo hành: N/A
Dây thuê bao 2x2x0.5, không dầu không dùng dây treo gia cường (Dây ghi mềm đi trong nhà)/1m không dầu không dùng dây treo gia cường (Dây ghi mềm đi trong/1m nhà) Giá: 4,500 đ Bảo hành: N/A
Cáp điện thoại 10 đôi (10x2) dùng chạy ngoài trời hoặc trong nhà Cáp điện thoại 10 đôi (10x2) dùng chạy ngoài trời hoặc trong nhà Giá: 21,000 đ Bảo hành: N/A
Cáp điện thoại 50 đôi (50x2) dùng chạy ngoài trời hoặc trong nhà Cáp điện thoại 50 đôi (50x2) dùng chạy ngoài trời hoặc trong nhà Giá: 61,000 đ Bảo hành: N/A
Cáp điện thoại 30 đôi (30x2) dùng chạy ngoài trời hoặc trong nhà Cáp điện thoại 30 đôi (30x2) dùng chạy ngoài trời hoặc trong nhà Giá: 40,000 đ Bảo hành: N/A
Cáp điện thoại 20 đôi (20x2) dùng chạy ngoài trời hoặc trong nhà Cáp điện thoại 20 đôi (20x2) dùng chạy ngoài trời hoặc trong nhà Giá: 27,000 đ Bảo hành: N/A
Cáp điện thoại 100 đôi (100x2) dùng chạy ngoài trời hoặc trong nhà Cáp điện thoại 100 đôi (100x2) dùng chạy ngoài trời hoặc trong nhà Giá: 99,000 đ Bảo hành: N/A
Tổng số sản phẩm: 19 Số lượng hiển thị trên trang