Cáp & Vật liệu
Sắp xếp theo Giá | Năm bảo hành Xem dạng Lưới | Danh sách
Dây loa, dây tín hiệu âm thanh Dây loa, dây tín hiệu âm thanh Giá: 12,000 đ Bảo hành: N/A
Tủ mạng Rack system 19'' 10U series 500 Rack 19" Systems 10U Series 500. - H.580 x W.540 x D.500mm- 01 cửa, 01 quạt gió- 04 bánh xe, 03 ổ điện Giá: 1,550,000 đ Bảo hành: N/A
Tủ mạng Rack system 19'' 15U series 600 Rack 19" Systems 15U Series 600. - H.780 x W.580 x D.650mm- 01 cửa, 01 quạt gió- 04 bánh xe, 03 ổ điện Giá: 3,000,000 đ Bảo hành: N/A
Tủ mạng Rack system 19'' 20U series 800 Rack 19" Systems 20U Series 800. - H.1000 x W.580 x D.800mm- 04 cửa mở 4 bên, 02 quạt gió- 04 bánh xe, 06 ổ điện Giá: 3,550,000 đ Bảo hành: N/A
Tủ mạng Rack system 19'' 20U series 1000 Tủ mạng Rack system 19'' 20U series 1000 Giá: 3,800,000 đ Bảo hành: N/A
Tủ mạng Rack system 19'' 27U series 800 Tủ mạng Rack system 19'' 27U series 800 Giá: 5,300,000 đ Bảo hành: N/A
Tủ mạng Rack system 19'' 27U series 600 Rack 19" Systems 27U Series 600. - H.1400 x W.600 x D.600mm- 04 cửa mở 4 bên, 02 quạt gió- 04 bánh xe, 06 ổ điện, 04 chân tăng Giá: 5,150,000 đ Bảo hành: N/A
Tủ mạng Rack 19'' Server 36U - Series 800 H.1800 x W.600 x D.800 mm - 04 cửa mở bốn bên, 04 quạt gió, 06 ổ điện - 03 khay cố định, 01 khay trượt Giá: 6,500,000 đ Bảo hành: N/A
Tủ mạng Rack 19'' Server 42U - Series 1000 - H.2100 x W.630 x D.1000 mm

- 04 cửa mở bốn bên, 04 quạt, 12 ổ điện

- 03 khay cố định, 01 khay trượt.
Giá: 7,500,000 đ Bảo hành: N/A
Hộp đấu cáp 10 đôi Hộp cáp điện thoại 10 đôi, dùng đấu nối cho 10 số điện thoại đồng thời hoặc 10 cặp cáp mạng, đã bao gồm phiến đấu và chân đế bắt phiến Giá: 200,000 đ Bảo hành: N/A
Hộp đấu cáp 20 đôi Hộp cáp điện thoại 10 đôi, dùng đấu nối cho 10 số điện thoại đồng thời hoặc 10 cặp cáp mạng, đã bao gồm phiến đấu và chân đế bắt phiến Giá: 250,000 đ Bảo hành: N/A
Hôp phối quang ODF - Box SC 24 Core Hôp phối quang ODF - Box SC 24 Core Giá: 1,450,000 đ Bảo hành: N/A
Hôp phối quang ODF - Box SC 8 Core Hôp phối quang ODF - Box SC 8 Core Giá: 750,000 đ Bảo hành: N/A
Hộp phối quang - ODF 12 Core Hộp phối quang - ODF 12 Core Giá: 1,050,000 đ Bảo hành: N/A
Hôp phối quang ODF - Wall Mount FC 12 Core Hôp phối quang ODF - Wall Mount FC 12 Core Giá: 1,200,000 đ Bảo hành: N/A
Măng Xông Quang 2in-2out Max 36 core Măng Xông Quang 2in-2out Max 36 core Giá: 580,000 đ Bảo hành: N/A
Măng xông quang 1in-1out Max 60 core Măng xông quang 1in-1out Max 60 core Giá: 350,000 đ Bảo hành: N/A
Dây nối quang - Pigtail ST multi-mode Dây nối quang - Pigtail ST multi-mode Giá: 120,000 đ Bảo hành: N/A
Tổng số sản phẩm: 73 Số lượng hiển thị trên trang