Điện thoại
Cung cấp các loại điện thoại Panasonic, Siemens, Polycom, Cisco...Điện thoại cố định, Điện thoại kéo dài, Điện thoại hội nghị, Điện thoại IP, Điện thoại đa năng.
Sắp xếp theo Giá | Năm bảo hành Xem dạng Lưới | Danh sách
Điện thoại VoIP DS412 (4 account SIP và 1 cổng PSTN) Điện thoại IP DS412, 4 tài khoản SIP và 1 cổng PSTN, 2 cổng mạng, 8 phím DSS hiển thị trạng thái máy lẻ, cổng cắm tai nghe RJ9, âm thanh chuẩn HD, danh bạ XML, cho phép kết nối bàn DSS mở rộng. Dùng với tổng đài IP SIP như tổng đài IP Panasonic, tổng đài Siemens, Avaya, Actel, Asterisk.. Giá: 3,460,000 đ Bảo hành: 12 tháng
Điện thoại VoIP DS312 (Dual mode - 2 account SIP và 1 cổng PSTN) Điện thoại IP DS312, 2 tài khoản SIP và 1 cổng PSTN, 2 cổng mạng, 12 phím DSS hiển thị trạng thái máy lẻ, cổng cắm tai nghe RJ9, Âm thanh chuẩn HD, Danh bạ XML. Dùng với tổng đài IP SIP như tổng đài IP Panasonic, tổng đài Siemens, Avaya, Actel, Asterisk...Vừa dùng IP vừa dùng PSTN Giá: 3,000,000 đ Bảo hành: 12 tháng
Điện thoại VoIP DS212 (Dual mode - 1 account Sip và 1 PSTN) Điện thoại IP DS212, 1 account SIP và 1 cổng PSTN, 2 cổng mạng, cổng cắm tai nghe RJ9, Âm thanh chuẩn HD, Danh bạ XML. Dùng với tổng đài IP SIP như tổng đài IP Panasonic, tổng đài Siemens, Avaya, Actel, Asterisk...và đường trung kế PSTN hoặc máy lẻ tổng đài thường Giá: 1,780,000 đ Bảo hành: 12 tháng
Điện thoại IP ES620 (8 account SIP) Điện thoại IP ES620, 8 tài khoản SIP, 2 cổng mạng, 8 phím DSS hiển thị trạng thái máy lẻ, cổng cắm tai nghe RJ9, âm thanh chuẩn HD, danh bạ XML, cho phép kết nối bàn DSS mở rộng. Dùng với tổng đài IP SIP như tổng đài IP Panasonic, tổng đài Siemens, Avaya, Actel, Asterisk...MÀN HÌNH HIỂN THỊ MẦU Giá: 5,560,000 đ Bảo hành: 12 tháng
Điện thoại kéo dài Panasonic KX-TG7511 Điện thoại KX-TG7511: 1 tay con di động - Mở rộng 6 tay con - Jack cắm tai nghe - Danh bạ 200 tên - Đàm thoại giữa các tay con - 26 Chuông đa âm - Hiển thị lưu 50 số gọi đến - Chức năng khóa bàn phím - Mute câm tiếng - Chức năng báo thức. Giá: 1,600,000 đ Bảo hành: 12 tháng
Điện thoại kéo dài Panasonic KX-TG6512 Điện thoại KX-TG6512: 2 tay con di động - Mở rộng 6 tay con - Đèn chiếu sáng bàn phím - điện thoại tiết kiệm năng lượng - Đàm thoại giữa các tay con - Chuông đa âm - Hiển thị lưu 50 số gọi đến - Chức năng khóa bàn phím - Mute câm tiếng - Chức năng báo thức. Giá: 1,400,000 đ Bảo hành: 12 tháng
Điện thoại kéo dài Panasonic KX-TG6511 Điện thoại KX-TG6511: 1 tay con di động - điện thoại tiết kiệm năng lượng - Mở rộng 6 tay con - Đàm thoại giữa các tay con - Chuông đa âm - Hiển thị lưu 50 số gọi đến - Chức năng khóa bàn phím - Mute câm tiếng - Chức năng báo thức. Giá: 918,000 đ Bảo hành: 12 tháng
Điện thoại kéo dài Panasonic KX-TG5511 Điện thoại KX-TG5511: 1 tay con di động - Mở rộng 6 tay con - điện thoại tiết kiệm năng lượng - Đàm thoại giữa các tay con - Chuông đa âm - Hiển thị lưu 50 số gọi đến - Chức năng khóa bàn phím - Mute câm tiếng - Chức năng báo thức. Giá: 1,140,000 đ Bảo hành: 12 tháng
Điện thoại kéo dài Panasonic KX-TG2521 (trả lời tự động) Điện thoại KX-TG2521: 1 tay con di động - Mở rộng 6 tay con - Chức năng để lại lời nhắn - điện thoại tiết kiệm năng lượng - Đàm thoại giữa các tay con - Chuông đa âm - Hiển thị lưu 50 số gọi đến - Chức năng khóa bàn phím - Mute câm tiếng - Chức năng báo thức Giá: 918,000 đ Bảo hành: 12 tháng
Điện thoại kéo dài Panasonic KX-TG2512 Điện thoại KX-TG2511: 2 tay con di động - Mở rộng 6 tay con - điện thoại tiết kiệm năng lượng - Đàm thoại giữa các tay con - Chuông đa âm - Hiển thị lưu 50 số gọi đến - Chức năng khóa bàn phím - Mute câm tiếng - Chức năng báo thức. Giá: 1,300,000 đ Bảo hành: 12 tháng
Điện thoại kéo dài Panasonic KX-TG2511 Điện thoại KX-TG2511: 1 tay con di động - Mở rộng 6 tay con - điện thoại tiết kiệm năng lượng - Đàm thoại giữa các tay con - Chuông đa âm - Hiển thị lưu 50 số gọi đến - Chức năng khóa bàn phím - Mute câm tiếng - Chức năng báo thức. Giá: 856,000 đ Bảo hành: 12 tháng
Điện thoại kéo dài Panasonic KX-TG1102 Điện thoại KX-TG1102: 2 máy con di động - Mở rộng tối đa 6 tay con - Đàm thoại hội nghị - Thoại liên tục 17 giờ - Cấm gọi di động liên tỉnh - Danh bạ 50 người - Hiển thị và lưu 50 số gọi đến và 20 số gọi đi. Pin chờ lên tới 7 ngày liên tục Giá: 1,360,000 đ Bảo hành: 12 tháng
Điện thoại kéo dài Panasonic KX-TG1100 Điện thoại kỹ thuật số. Phần mềm như điện thoại di động. Nhớ 50 số gọi đến, 10 số gọi đi. Màn hình màu cam quyến rũ. Gọi điện trực tiếp từ Phonebook. Mua bán điện thoại Panasonic. Giá: 780,000 đ Bảo hành: 12 tháng
Điện thoại kéo dài Panasonic KX-TG1312 Điện thoại KX-TG1312: 2 máy con di động - Mở rộng tối đa 6 tay con - Đàm thoại hội nghị - Thoại liên tục 17 giờ - Cấm gọi di động liên tỉnh - Danh bạ 50 người - Hiển thị và lưu 50 số gọi đến và 20 số gọi đi. Pin chờ lên tới 7 ngày liên tục Giá: 1,220,000 đ Bảo hành: 12 tháng
Điện thoại hội nghị panasonic KX-TS730 Điện thoại hội nghị panasonic KX-TS730 Giá: 14,000,000 đ Bảo hành: 12 tháng
Điện thoại hội nghị Polycom Soundstations Ex Điện thoại hội nghị Polycom Soundstations Ex Giá: 20,000,000 đ Bảo hành: 12 tháng
Điện thoại hội nghị Polycom VTX1000 Điện thoại hội nghị Polycom VTX1000 Giá: 37,000,000 đ Bảo hành: 12 tháng
Điện thoại hội nghị Polycom Soundstations Điện thoại hội nghị Polycom Soundstations Giá: 13,000,000 đ Bảo hành: 12 tháng
Tổng số sản phẩm: 48 Số lượng hiển thị trên trang