Pin bộ đàm
Sắp xếp theo Giá | Năm bảo hành Xem dạng Lưới | Danh sách
Pin BP210 - Pin dùng cho bộ đàm ICOM V8 và ICOM V82 dung lượng 1.650mA Pin BP210 - Pin dùng cho bộ đàm ICOM V8 và ICOM V82 dung lượng 1.650mA Giá: 600,000 đ Bảo hành: 12 tháng
Pin BP209 - Pin dùng cho bộ đàm ICOM V8 và ICOM V82 dung lượng 1.100mA Pin BP209 - Pin dùng cho bộ đàm ICOM V8 và ICOM V82 dung lượng 1.100mA Giá: 600,000 đ Bảo hành: 12 tháng
Pin KNB29 - Pin dùng cho bộ đàm TK2207 và TK3207 dung lượng 1.500mA Pin KNB29 - Pin dùng cho bộ đàm TK2207 và TK3207 dung lượng 1.500mA Giá: 550,000 đ Bảo hành: 12 tháng
Pin KNB15A - Pin dùng cho bộ đàm TK2107 và TK3107 dung lượng 1.600mA Pin KNB15A - Pin dùng cho bộ đàm TK2107 và TK3107 dung lượng 1.600mA Giá: 550,000 đ Bảo hành: 12 tháng
Tổng số sản phẩm: 4 Số lượng hiển thị trên trang