Bộ đàm cho nhà hàng

Sắp xếp theo Giá | Năm bảo hành Xem dạng Lưới | Danh sách
Bộ đàm Icom V8 (dùng cho bảo vệ) Bộ đàm Icom V8 (dùng cho bảo vệ) Giá: 3,200,000 đ Bảo hành: 12 tháng
Bộ đàm kenwood TK3207S, bộ đàm mini Bộ đàm kenwood TK3207S, bộ đàm mini Bộ đàm kenwood TK3207S, bộ đàm mini
Giá: 3,200,000 đ Bảo hành: 12 tháng
Bộ đàm kenwood TK3207 (dùng trong thành phố) Bộ đàm kenwood TK3207 (dùng trong thành phố) Giá: 3,000,000 đ Bảo hành: 12 tháng
Bộ đàm kenwood TK2207 (dùng ngoài thành phố) Bộ đàm kenwood TK2207 (dùng ngoài thành phố) Giá: 2,700,000 đ Bảo hành: 12 tháng
Bộ đàm kenwood TK3107 (dùng trong thành phố) Bộ đàm kenwood TK3107 (dùng trong thành phố) Giá: 2,500,000 đ Bảo hành: 12 tháng
Bộ đàm kenwood TK2107 (dùng ngoài thành phố) Bộ đàm kenwood TK2107 (dùng ngoài thành phố) Giá: 2,500,000 đ Bảo hành: 12 tháng
Tổng số sản phẩm: 6 Số lượng hiển thị trên trang