Tổng đài LG
Cung cấp lắp đặt tổng đài LG, Tổng đài IP LG: Tổng đài LG LDK1248 - Tổng đài LG IP MG100 - Tổng đài IP LG MG300 - Tổng đài LG LDK100 - Tổng đài LG LDK300. Dung lượng mở rộng linh hoạt, tích hợp sẵn hiển thị số. DISA truy cập nhiều mức. Thoại intercom không cần quay số...
Sắp xếp theo Giá | Năm bảo hành Xem dạng Lưới | Danh sách
Tổng đài điện thoại LG LDK - 600 ipLDK-300/600 là một trong các họ tổng đài ipPBX do LG-Nortel sản xuất dựa trên trên nền tảng số hoá và IP, đáp ứng cho nhu cầu sử dụng với dung lượng lớn. Nó được thiết kế với phần mềm điều khiển hiện đại trên máy tính và cho phép người sử dụng các dịch vụ giá trị gia tăng như: ezPhone, ezAttendant, Softphone,....


ipLDK-300/600 sử dụng được tất cả các bảng mạch của ipLDK-100 để mở rộng dung lượng hệ thống nà không cần thay đổi phần mềm cũng như cấu trúc của hệ thống (Trừ khung, nguồn, bảng mạch điều khiển và kết nối)
Giá: 65,000,000 đ Bảo hành: 15 tháng
Tổng đài điện thoại LG IpLDK - 300 ipLDK-300/600 là một trong các họ tổng đài ipPBX do LG-Nortel sản xuất dựa trên trên nền tảng số hoá và IP, đáp ứng cho nhu cầu sử dụng với dung lượng lớn. Nó được thiết kế với phần mềm điều khiển hiện đại trên máy tính và cho phép người sử dụng các dịch vụ giá trị gia tăng như: ezPhone, ezAttendant, Softphone,....

ipLDK-300/600 sử dụng được tất cả các bảng mạch của ipLDK-100 để mở rộng dung lượng hệ thống nà không cần thay đổi phần mềm cũng như cấu trúc của hệ thống (Trừ khung, nguồn, bảng mạch điều khiển và kết nối)
Giá: 17,500,000 đ Bảo hành: 15 tháng
Tổng đài điện thoại LG IpLDK-100 ipLDK-100 là một trong các họ tổng đài ipPBX do LG-Nortel sản xuất dựa trên trên nền tảng số hoá và IP, đáp ứng cho nhu cầu sử dụng với dung lượng vừa và nhỏ. Nó được thiết kế với phần mềm điều khiển hiện đại cho phép người sử dụng các dịch vụ giá trị gia tăng như: ezPhone, ezAttendant, Softphone,....
ipLDK-100 sử dụng được tất cả các bảng mạch của ipLDK-300/600 để mở rộng dung lượng hệ thống nà không cần thay đổi phần mềm cũng như cấu trúc của hệ thống
Giá: 6,200,000 đ Bảo hành: 15 tháng
Khung chính tổng đài LG IPECS-MG100 Khung chính tổng đài LG IPECS-MG100: Khung chính tổng đài IP LG MG100. Với 5 khe cắm mở rộng, tích hợp sẵn 12 máy lẻ - 4 kênh disa hoặc voip - nguồn - 2 license IP softphone. Khả năng mở rộng tối đa 80 trung kế 120 máy lẻ Giá: Liên hệ để có giá tốt nhất Bảo hành: N/A
Tổng đài LG LDK1248 (3 đường vào ra 8 máy lẻ) Tổng đài LG LDK1248 dung lượng 3 đường vào bưu điện ra 8 máy lẻ, tích hợp sẵn hiển thị số nội bộ, họp hội nghị 15 bên đồng thời, lưu 1000 log cuộc gọi trên tổng đài, thay đổi số từ 2 đến 4 số, 200 account code gọi đi, nhạc chờ tùy chọn. Khả năng mở rộng tối đa 12 đường vào ra 48 máy lẻ Giá: 4,100,000 đ Bảo hành: 15 tháng
Khung phụ mở rộng tổng đài LG LDK1248 (3 đường vào ra 8 máy lẻ) Khung mở rộng tổng đài LG LDK1248 dung lượng 3 đường vào bưu điện ra 8 máy lẻ, tích hợp sẵn hiển thị số nội bộ, nâng khả năng mở rộng tối đa 12 đường vào ra 48 máy lẻ Giá: 6,300,000 đ Bảo hành: 15 tháng
Tổng đài LG LDK1248 (3 đường vào bưu điện ra 16 máy lẻ) Tổng đài LG LDK1248 dung lượng 3 đường vào bưu điện ra 16 máy lẻ, tích hợp sẵn hiển thị số nội bộ, họp hội nghị 15 bên đồng thời, lưu 1000 log cuộc gọi trên tổng đài, thay đổi số từ 2 đến 4 số, 200 account code gọi đi, nhạc chờ tùy chọn. Khả năng mở rộng tối đa 12 đường vào ra 48 máy lẻ Giá: 6,900,000 đ Bảo hành: 15 tháng
Tổng đài LG LDK1248 (6 đường vào bưu điện ra 16 máy lẻ) Tổng đài LG LDK1248 dung lượng 6 đường vào bưu điện ra 16 máy lẻ, tích hợp sẵn hiển thị số nội bộ, họp hội nghị 15 bên đồng thời, lưu 1000 log cuộc gọi trên tổng đài, thay đổi số từ 2 đến 4 số, 200 account code gọi đi, nhạc chờ tùy chọn. Khả năng mở rộng tối đa 12 đường vào ra 48 máy lẻ Giá: 7,400,000 đ Bảo hành: 15 tháng
Tổng đài LG LDK1248 (6 đường vào bưu điện ra 24 máy lẻ) Tổng đài LG LDK1248 (6 đường vào bưu điện ra 24 máy lẻ) Giá: 9,600,000 đ Bảo hành: 15 tháng
Tổng đài LG LDK1248 (9 đường vào bưu điện ra 32 máy lẻ) Tổng đài LG LDK1248 (9 đường vào bưu điện ra 32 máy lẻ) Giá: 16,600,000 đ Bảo hành: 15 tháng
Tổng đài LG LDK1248 (12 đường vào bưu điện ra 32 máy lẻ) Tổng đài LG LDK1248 (12 đường vào bưu điện ra 32 máy lẻ) Giá: 17,700,000 đ Bảo hành: 15 tháng
Tổng đài LG LDK1248 (12 đường vào bưu điện ra 48 máy lẻ) Tổng đài LG LDK1248 (12 đường vào bưu điện ra 48 máy lẻ) Giá: 22,100,000 đ Bảo hành: 15 tháng
Card mở rộng 8 máy lẻ tổng đài LG Card mở rộng 8 máy lẻ tổng đài LG Giá: 2,800,000 đ Bảo hành: 15 tháng
Card mở rộng 3 đường vào bưu điện ra 8 máy lẻ tổng đài LG Card mở rộng 3 đường vào bưu điện ra 8 máy lẻ tổng đài LG Giá: 3,300,000 đ Bảo hành: 15 tháng
Card mở rộng 3 đường vào và ra 16 máy lẻ tổng đài LG Card mở rộng 3 đường vào và ra 16 máy lẻ tổng đài LG Giá: 5,500,000 đ Bảo hành: 15 tháng
Card disa trả lời tự động 4 kênh tổng đài LG LDK1248 Card disa trả lời tự động 4 kênh tổng đài LG LDK1248 Giá: 990,000 đ Bảo hành: 15 tháng
Điện thoại lập trình LDP-7224D - 24 phím chức năng Điện thoại lập trình LDP-7224D - 24 phím chức năng Giá: 1,600,000 đ Bảo hành: 15 tháng
Tổng số sản phẩm: 17 Số lượng hiển thị trên trang