Camera thân đứng
Sắp xếp theo Giá | Năm bảo hành Xem dạng Lưới | Danh sách
Camera giám sát Avtech AVC452 zAp - 600TVL (hồng ngoại) Camera giám sát Avtech AVC452 zAp - 600TVL (hồng ngoại) Giá: 1,600,000 đ Bảo hành: 12 tháng
Camera giám sát Avtech AVC452 zp - 520TVL (hồng ngoại) Camera giám sát Avtech AVC452 zp - 520TVL (hồng ngoại) Giá: 1,170,000 đ Bảo hành: 12 tháng
Camera giám sát Avtech KPC149 zHp - 520TVL (hồng ngoại) Camera giám sát Avtech KPC149 zHp - 520TVL (hồng ngoại) Giá: 1,550,000 đ Bảo hành: 12 tháng
Camera giám sát Avtech KPC148 zEp - 520TVL (hồng ngoại) Camera giám sát Avtech KPC148 zEp - 520TVL (hồng ngoại) Giá: 1,400,000 đ Bảo hành: 12 tháng
Camera giám sát Avtech KPC139 zEp - 520TVL (hồng ngoại) Camera giám sát Avtech KPC139 zEp - 520TVL (hồng ngoại) Giá: 1,250,000 đ Bảo hành: 12 tháng
Camera giám sát Avtech KPC138 zEltp - 520 TVL (hồng ngoại) Camera giám sát Avtech KPC138 zEltp - 520 TVL (hồng ngoại) Giá: 1,390,000 đ Bảo hành: 12 tháng
Camera giám sát Avtech KPC136 zDltp - StandardTVL (hồng ngoại) Camera giám sát Avtech KPC136 zDltp - StandardTVL (hồng ngoại) Giá: 830,000 đ Bảo hành: 12 tháng
Camera giám sát Avtech KPC136 zEltp - 520 TVL (hồng ngoại) Camera giám sát Avtech KPC136 zEltp - 520 TVL (hồng ngoại) Giá: 1,100,000 đ Bảo hành: 12 tháng
Tổng số sản phẩm: 8 Số lượng hiển thị trên trang