Tổng đài không dây

Cung cấp lắp đặt các hệ thống tổng đài không dây: Tổng đài không dây Panasonic - Tổng đài không dây Siemens - Tổng đài không dây LG - Tổng đài không dây IP - Tổng đài không dây Asterisk

Sắp xếp theo Giá | Năm bảo hành Xem dạng Lưới | Danh sách
Tổng đài không dây Panasonic KX-TDA100D (8 vào và 15 máy không dây) Tổng đài không dây Panasonic với 8 đường vào bưu điện ra 15 máy lẻ không dây Panasonic, phạm vi đàm thoại trong 100 mét vuông, khả năng mở rộng tối đa 128 máy con không dây Giá: 56,000,000 đ Bảo hành: 12 tháng
Tổng đài không dây Panasonic KX-TDA100D (8 vào và 20 máy không dây) Tổng đài không dây Panasonic với 8 đường vào bưu điện ra 20 máy lẻ không dây Panasonic, phạm vi đàm thoại trong 100 mét vuông, khả năng mở rộng tối đa 128 máy con không dây Giá: 60,000,000 đ Bảo hành: 12 tháng
Tổng đài không dây Panasonic KX-TDA100D (8 vào và 30 máy không dây) Tổng đài không dây Panasonic với 8 đường vào bưu điện ra 30 máy lẻ không dây Panasonic, phạm vi đàm thoại trong 100 mét vuông, khả năng mở rộng tối đa 128 máy con không dây Giá: 6,900,000 đ Bảo hành: 12 tháng
Tổng đài không dây IP GXE5028 (đã bao gồm 70 máy con không dây) Dung lượng 8 đường vào bưu điện và 70 máy con không dây - Mở rộng tối đa 100 máy không dây, không phụ thuộc vị trí đàm thoại. Chức năng trả lời tự động IVR, voicemail, hiển thị số gọi đến, ghi âm... Giá: 150,000,000 đ Bảo hành: 12 tháng
Tổng đài không dây IP GXE5028 (đã bao gồm 50 máy con không dây) Dung lượng 8 đường vào bưu điện và 50 máy con không dây - Mở rộng tối đa 100 máy không dây, không phụ thuộc vị trí đàm thoại. Chức năng trả lời tự động IVR, voicemail, hiển thị số gọi đến, ghi âm... Giá: 115,000,000 đ Bảo hành: 12 tháng
Tổng đài không dây IP GXE5028 (đã bao gồm 30 máy con không dây) Dung lượng 8 đường vào bưu điện và 30 máy con không dây - Mở rộng tối đa 100 máy không dây, không phụ thuộc vị trí đàm thoại. Chức năng trả lời tự động IVR, voicemail, hiển thị số gọi đến, ghi âm... Giá: 82,000,000 đ Bảo hành: 12 tháng
Tổng đài IP không dây GXE5024 (đã bao gồm 20 máy con không dây) Dung lượng 4 đường vào bưu điện và 20 máy con không dây - Mở rộng tối đa 100 máy không dây, không phụ thuộc vị trí đàm thoại. Chức năng trả lời tự động IVR, voicemail, hiển thị số gọi đến, ghi âm... Giá: 53,500,000 đ Bảo hành: 12 tháng
Tổng đài IP không dây GXE5024 (đã bao gồm 15 máy con không dây) Dung lượng 4 đường vào bưu điện và 15 máy con không dây - Mở rộng tối đa 100 máy không dây, không phụ thuộc vị trí đàm thoại. Chức năng trả lời tự động IVR, voicemail, hiển thị số gọi đến, ghi âm... Giá: 42,000,000 đ Bảo hành: 12 tháng
Tổng đài IP không dây GXE5024 (đã bao gồm 10 máy con không dây) Tổng đài IP không dây GXE5024 (đã bao gồm 10 máy con không dây) Giá: 36,700,000 đ Bảo hành: 12 tháng
Tổng số sản phẩm: 9 Số lượng hiển thị trên trang