Phần mềm tính cước
Cung cấp phần mềm tính cước dùng cho mọi loại tổng đài: Phần mềm tính cước tổng đài Panasonic - Phần mềm tính cước tổng đài Siemens - Phần mềm tính cước tổng đài LG ...Bảo hành trọn đời theo máy tính cài đặt.
Sắp xếp theo Giá | Năm bảo hành Xem dạng Lưới | Danh sách
Phần mềm tính cước tổng đài panasonic KX-TES824 và KX-TA308/616 Phần mềm tính cước tổng đài panasonic KX-TES824 và KX-TA308/616 Giá: 900,000 đ Bảo hành: 15 tháng
Phần mềm tính cước tổng đài siemens 1120 Phần mềm tính cước tổng đài siemens 1120 Giá: 900,000 đ Bảo hành: 15 tháng
Phần mềm tính cước tổng đài LG Phần mềm tính cước tổng đài LG Giá: 1,400,000 đ Bảo hành: 15 tháng
Phần mềm tính cước tổng đài siemens 1150, 3550 Phần mềm tính cước tổng đài siemens 1150, 3550 Giá: 1,400,000 đ Bảo hành: 15 tháng
Phần mềm tính cước tổng đài siemens 1190, 3800 Phần mềm tính cước tổng đài siemens 1190, 3800 Giá: 2,400,000 đ Bảo hành: 15 tháng
Phần mềm tính cước tổng đài và quản lý khách sạn (24 license) Phần mềm tính cước tổng đài và quản lý khách sạn (24 license) Giá: 1,400,000 đ Bảo hành: 15 tháng
Phần mềm tính cước tổng đài và quản lý khách sạn (64 license) Phần mềm tính cước tổng đài và quản lý khách sạn (64 license) Giá: 2,000,000 đ Bảo hành: 15 tháng
Phần mềm tính cước tổng đài và quản lý khách sạn (không giới hạn license) Phần mềm tính cước tổng đài và quản lý khách sạn (không giới hạn license) Giá: 5,000,000 đ Bảo hành: 15 tháng
Tổng số sản phẩm: 8 Số lượng hiển thị trên trang