Card trả lời tự động
Card trả lời tự động, dùng phát lời thông báo khi khách hàng gọi vào, cho phép khách hàng bấm trực tiếp số máy lẻ của người cần gặp. - Card trả lời tự động Panasonic. - Card trả lời tự động Siemens. - Card trả lời tự động LG. - Card trả lời tự động dùng cho mọi loại tổng đài. - Card voicemail cho phép khách hàng để lại lời nhắn...
Sắp xếp theo Giá | Năm bảo hành Xem dạng Lưới | Danh sách
Card trả lời tự động 8 kênh EVM8200 và voicemail Card trả lời tự động 8 kênh EVM8200 và voicemail Giá: 21,750,000 đ Bảo hành: 15 tháng
Card trả lời tự động 4 kênh EVM8100 và voicemail Card trả lời tự động 4 kênh EVM8100 và voicemail Giá: 15,700,000 đ Bảo hành: 15 tháng
Card trả lời tự động 2 kênh EVM2050 và voicemail Card trả lời tự động 2 kênh EVM2050 và voicemail Giá: 6,930,000 đ Bảo hành: 15 tháng
Card trả lời tự động 2 kênh EVM2030 và voicemail Card trả lời tự động 2 kênh EVM2030 và voicemail Giá: 6,100,000 đ Bảo hành: 15 tháng
Card trả lời tự động EVM2006 (Dùng cho mọi tổng đài) Card trả lời tự động EVM2006 (Dùng cho mọi tổng đài) Giá: 4,620,000 đ Bảo hành: 15 tháng
KX-TDA0194 - Card disa trả lời tự động 4 kênh và voicemail KX-TDA0194 - Card disa trả lời tự động 4 kênh và voicemail Giá: 1,040,000 đ Bảo hành: 15 tháng
KX-TDA0192 - Card disa trả lời tự động 2 kênh và voicemail KX-TDA0192 - Card disa trả lời tự động 2 kênh và voicemail Giá: 5,980,000 đ Bảo hành: 15 tháng
KX-TDA0191 - Card disa trả lời tự động 4 kênh KX-TDA0191 - Card disa trả lời tự động 4 kênh Giá: 6,380,000 đ Bảo hành: 15 tháng
KX-TDA0190 - Card option dùng cho tổng đài điện thoại panasonic KX-TDA0190 - Card option dùng cho tổng đài điện thoại panasonic Giá: 3,330,000 đ Bảo hành: 15 tháng
KX-TE82491 - Card trả lời tự động tổng đài panasonic KX-TES824 KX-TE82491 - Card trả lời tự động tổng đài panasonic KX-TES824 Giá: 1,780,000 đ Bảo hành: 15 tháng
Card trả lời tự động KX-TA30891 (dùng cho KX-TA308 và KX-TA616) Card trả lời tự động KX-TA30891 (dùng cho KX-TA308 và KX-TA616) Giá: 3,200,000 đ Bảo hành: 15 tháng
Tổng số sản phẩm: 11 Số lượng hiển thị trên trang