Tổng đài, Server
Phân phối, lắp đặt và bảo hành tổng đài nội bộ PANASONIC, tổng đài nội bộ SIEMENS, tổng đài nội bộ LG, tổng đài nội bộ IP, tổng đài nội bộ không dây...
Sắp xếp theo Giá | Năm bảo hành Xem dạng Lưới | Danh sách
Tổng đài IP asterisk 8 trung kế vào 480 máy lẻ analog Tổng đài IP Asterisk với 8 đường vào bưu điện ra 480 máy lẻ analog, không giới hạn mở rộng đường vào và máy lẻ. Tích hợp sẵn hiển thị số, IVR, ACD... Giá: 365,400,000 đ Bảo hành: 12 tháng
Tổng đài IP asterisk 8 trung kế vào 144 máy lẻ analog Tổng đài IP Asterisk với 8 đường vào bưu điện ra 144 máy lẻ analog, không giới hạn mở rộng đường vào và máy lẻ. Tích hợp sẵn hiển thị số, IVR, ACD... Giá: 115,400,000 đ Bảo hành: 12 tháng
Tổng đài IP asterisk 8 trung kế vào 120 máy lẻ analog Tổng đài IP Asterisk với 8 đường vào bưu điện ra 120 máy lẻ analog, không giới hạn mở rộng đường vào và máy lẻ. Tích hợp sẵn hiển thị số, IVR, ACD... Giá: 97,600,000 đ Bảo hành: 12 tháng
Tổng đài IP asterisk 8 trung kế vào 96 máy lẻ analog Tổng đài IP Asterisk với 8 đường vào bưu điện ra 96 máy lẻ analog, không giới hạn mở rộng đường vào và máy lẻ. Tích hợp sẵn hiển thị số, IVR, ACD.. Giá: 79,800,000 đ Bảo hành: 12 tháng
Tổng đài IP asterisk 8 trung kế vào 72 máy lẻ analog Tổng đài IP Asterisk với 8 đường vào bưu điện ra 72 máy lẻ analog, không giới hạn mở rộng đường vào và máy lẻ. Tích hợp sẵn hiển thị số, IVR, ACD... Giá: 62,000,000 đ Bảo hành: 12 tháng
Tổng đài IP asterisk 8 trung kế vào 48 máy lẻ analog Tổng đài IP Asterisk với 8 đường vào bưu điện ra 48 máy lẻ analog, không giới hạn mở rộng đường vào và máy lẻ. Tích hợp sẵn hiển thị số, IVR, ACD... Giá: 44,000,000 đ Bảo hành: 12 tháng
Tổng đài IP asterisk 8 trung kế vào 24 máy lẻ analog Tổng đài IP Asterisk với 8 đường vào bưu điện ra 24 máy lẻ analog, không giới hạn mở rộng đường vào và máy lẻ. Tích hợp sẵn hiển thị số, IVR, ACD.. Giá: 26,000,000 đ Bảo hành: 12 tháng
Card giao tiếp tổng đài IP asterisk AX-E400P Tổng đài IP Asterisk với 8 đường vào bưu điện ra 24 máy lẻ analog, không giới hạn mở rộng đường vào và máy lẻ. Tích hợp sẵn hiển thị số, IVR, ACD... Giá: 8,500,000 đ Bảo hành: 12 tháng
Card giao tiếp tổng đài IP asterisk AX400P Card giao tiếp 4 cổng dùng giao tiếp 4 đường vào bưu điện. Dùng cho tổng đài Asterisk, freepbx, tribox, elastix Giá: 5,600,000 đ Bảo hành: 12 tháng
Tổng đài IP asterisk Hỗ trợ khách hàng lắp đặt miễn phí tổng đài IP asterisk, không giới hạn máy lẻ, bảo hành 24 tháng, Ghi âm, voicemail, IVR, ACD, Gọi nội bộ, Call center.... Giá: Liên hệ để có giá tốt nhất Bảo hành: 15 tháng
Tổng đài IP Panasonic KX-TDE100 (KX-TDE100-8-24) Tổng đài IP Panasonic dung lượng 8 đường vào bưu điện ra 24 máy lẻ, tích hợp sẵn 2 kênh disa và voicmail, khả năng mở rộng tối đa 64 máy lẻ thường, 128 máy lẻ IP chuẩn H323 hoặc chuẩn SIP Giá: 46,000,000 đ Bảo hành: 15 tháng
Tổng đài không dây Panasonic KX-TDA100D (8 vào và 15 máy không dây) Tổng đài không dây Panasonic với 8 đường vào bưu điện ra 15 máy lẻ không dây Panasonic, phạm vi đàm thoại trong 100 mét vuông, khả năng mở rộng tối đa 128 máy con không dây Giá: 56,000,000 đ Bảo hành: 12 tháng
Tổng đài không dây Panasonic KX-TDA100D (8 vào và 20 máy không dây) Tổng đài không dây Panasonic với 8 đường vào bưu điện ra 20 máy lẻ không dây Panasonic, phạm vi đàm thoại trong 100 mét vuông, khả năng mở rộng tối đa 128 máy con không dây Giá: 60,000,000 đ Bảo hành: 12 tháng
Tổng đài không dây Panasonic KX-TDA100D (8 vào và 30 máy không dây) Tổng đài không dây Panasonic với 8 đường vào bưu điện ra 30 máy lẻ không dây Panasonic, phạm vi đàm thoại trong 100 mét vuông, khả năng mở rộng tối đa 128 máy con không dây Giá: 6,900,000 đ Bảo hành: 12 tháng
Tổng đài không dây IP GXE5028 (đã bao gồm 70 máy con không dây) Dung lượng 8 đường vào bưu điện và 70 máy con không dây - Mở rộng tối đa 100 máy không dây, không phụ thuộc vị trí đàm thoại. Chức năng trả lời tự động IVR, voicemail, hiển thị số gọi đến, ghi âm... Giá: 150,000,000 đ Bảo hành: 12 tháng
Tổng đài không dây IP GXE5028 (đã bao gồm 50 máy con không dây) Dung lượng 8 đường vào bưu điện và 50 máy con không dây - Mở rộng tối đa 100 máy không dây, không phụ thuộc vị trí đàm thoại. Chức năng trả lời tự động IVR, voicemail, hiển thị số gọi đến, ghi âm... Giá: 115,000,000 đ Bảo hành: 12 tháng
Tổng đài không dây IP GXE5028 (đã bao gồm 30 máy con không dây) Dung lượng 8 đường vào bưu điện và 30 máy con không dây - Mở rộng tối đa 100 máy không dây, không phụ thuộc vị trí đàm thoại. Chức năng trả lời tự động IVR, voicemail, hiển thị số gọi đến, ghi âm... Giá: 82,000,000 đ Bảo hành: 12 tháng
Tổng đài IP không dây GXE5024 (đã bao gồm 20 máy con không dây) Dung lượng 4 đường vào bưu điện và 20 máy con không dây - Mở rộng tối đa 100 máy không dây, không phụ thuộc vị trí đàm thoại. Chức năng trả lời tự động IVR, voicemail, hiển thị số gọi đến, ghi âm... Giá: 53,500,000 đ Bảo hành: 12 tháng
Tổng số sản phẩm: 105 Số lượng hiển thị trên trang