Thông tin thanh toán

Thanh toán qua ngân hàng

Có 2 hình thức khách hàng có thể áp dụng:

+ Quý khách hàng ra ngân hàng và nộp tổng số tiền mua hàng, cước vận chuyển (nếu có) vào tài khoản của NVC (ghi rõ nội dung nộp tiền là thanh toán tiền mua ….. cho công ty NVC).

+ Quý khách hàng thực hiện việc chuyển khoản tổng số tiền mua hàng, cước vận chuyển (nếu có) từ tài khoản của Quý khách hàng sang tài khoản của NVC.

Quý khách hàng có thể lựa chọn một trong các tài khoản sau để nộp tiền, chuyển khoản:

Tài khoản số: 0451001767317 Tại Ngân hàng Thương Mại cổ phần Ngoại Thương Việt Nam CN Thành Công - HN

Tên tài khoản: CÔNG TY TNHH GIẢI PHÁP VIỄN THÔNG NVC