Tin tức - Sự kiện

Hướng dẫn sử dụng tổng đài LG Nortel LDK-1248 , LDK100,300,600

Cập nhật lúc 21/05/2011 8:36 AM

Hướng dẫn sử dụng tổng đài LG Nortel LDK-1248 , LDK100,300,600

Hướng dẫn sử dụng tổng đài LG Nortel LDK-1248

Hướng dẫn sử dụng tổng đài LG Nortel LDK-1248 


1. Cách thực hiện cuộc gọi:  

a.Gọi nội bộ:       Nhấc máy  -> bấm số máy lẻ cần gọi

Lưu ý: trường hợp đặc biệt gọi đến máy chủ (số 101) thì máy nội bộ chỉ cần bấm số 0 là hệ thống sẽ tự động đổ chuông đến máy 101.

b.Gọi ra ngoài:      Nhấc máy  -> bấm số 9 -> bấm số máy cần gọi đi

c.Gọi ra ngoài bằng Account code . : Nhấc máy  -> bấm số 9 -> nhập mã cá nhân -> # -> bấm số máy cần gọi đi

2.  Cách chuyển tiếp cuộc gọi đến một máy lẻ khác:

+ Đang nói chuyện nhấn TRANS/PGM / Flash / Hookswitch --> Số EXt No --> Nói chuyện

3 . Rước cuộc gọi ( Call Pickup )

 -   Rước  trực tiếp     : Nhấc máy --> bấm *7 + EXT No --> Nói chuyện

 -   Rước theo nhóm : Nhâc máy --> bấm *566 (mặc định của tổng đài )   --> Nói chuyện

Chú ý : Lệnh có thê thay đổi bởi ngươì lập trình 

4. Chờ giữ máy

 - Bấm phím Flash để giữ máy; Bấm phím Flash tiếp để nối lại 

5. Dịch vụ chuyển tiếp cuộc gọi Call forwarding

Tính năng: Dịch vụ này sẽ thực hiện tự động chuyển cuộc gọi gọi đến máy A sang máy B khi máy A kích hoạt dịch vụ Call forwarding từ A sang B.

 Cách cài đặt dịch vụ:

 • All Calls: ( Chuyển tất cả các cuộc gọi đến tới thuê bao nội bộ khác )
  • Bước 1: Nhấc máy bấm *554
  • Bước 2: Bấm phím số 1
  • Bước 3: Nhập vào số máy lẻ cần chuyển đến, khi này ta sẽ nghe thấy âm xác nhận rồi đặt máy. 
  • Nhấc máy bấm *554 -> bấm số 1 -> -> bấm số máy lẻ cần chuyển -> đặt máy

Ví dụ: Tại máy lẻ số 101 ta muốn cài dịch vụ chuyển cuộc gọi đến máy lẻ số 105, thì tại máy lẻ 101, ta thao tác như sau: Nhấc máy -> bấm phím *554 -> bấm phím số 1 -> bấm tiếp 105 -> Có âm báo xác nhận dịch vụ đã được thiết lập thành công -> đặt máy.

 • Busy or No Answer: ( Chuyển cuộc gọi đến khi máy bận hoặc không trả lời )
  • Bước 1: Nhấc máy bấm số *554
  • Bước 2: Bấm phím số 4
  • Bước 3: Nhập vào số máy lẻ cần chuyển đến, khi này ta sẽ nghe thấy âm xác nhận rồi đặt máy.

- Nhấc máy bấm *554 -> bấm số 4 -> -> bấm số máy lẻ cần chuyển -> đặt máy

- Cách hủy dịch vụ: (dùng chung cho cả 2 kiểu - thực hiện tại máy đã cài dịch vụ)

 - Nhấc máy bấm *554 + # -> âm báo xác nhận lệnh -> đặt máy

 • To Outside Line: ( Chuyển cuộc gọi đến tới thuê bao ngoài mạng )

Bước 1: Tạo số quay tắt

- Quay *555

- Mã quay số tắt (001~099)

- Số máy cần quay tắt

- Flash

Bước 2: Thao tác thiết lập tại thuê bao cần chuyển ra ngoài ( dịch vụ chỉ thẹc hiện đc khi có 2 số trung kế ) 

Nhấc máy bấm *554 -> bấm số 5 -> bấm mã số tắt -> đặt máy

Cách hủy dịch vụ: 

Nhấc máy bấm *554 + # -> âm báo xác nhận lệnh -> đặt máy

6 . Conference: (Gọi hội nghị )

- Thiết lập cuộc gọi hội nghị tay 3

+ Gọi và kết nói với thuê bao từ thuê bao chủ

+ Flash + Gọi số thuê bao tếp theo

+ Flash để thết lập hội nghi

7. Ghi âm lời chào tổng đài:

Để nguyên máy: Bấm Trans/Pgm -> bấm 06 -> nhấc tổ hợp -> bấm 001 ->bấm # -> đọc lời cần ghi âm sau tiếng TÚT -> đọc xong bấm nút Hold để lưu lại

* Nghe lại lời vừa ghi âm:

Nhấc tổ hợp lên và đặt xuống 2 lần: Bấm Trans/Pgm -> bấm 06 -> bấm 001 – để 2 giây hệ thống sẽ tự đọc lại, nghe xong bấm SPeaker