Tin tức - Sự kiện

Hướng dẫn sử dụng tổng đài Siemens Hipath 1120,1150,1190

Cập nhật lúc 21/05/2011 8:36 AM

Hướng dẫn sử dụng tổng đài Siemens Hipath 1120,1150,1190

Hướng dẫn sử dụng tổng đài Siemens Hipath 1120,1150,1190

Hướng dẫn sử dụng tổng đài Simen


Hướng dẫn sử dụng tổng đài Siemens

1.Gọi ra ngoài.(Outgoing call)

PT/SLT

-Nhấc máy ----> ấn 9 ----> Số điện thoại cần gọi

(Pickup the handset + dial 9 + dial telephone number)

2, Gọi nội bộ  (Internal call)

PT/SLT

- Nhấc máy ---> Số máy lẻ

(Pickup the handset + dial extentions number),

3 . Gọi bằng mã cá nhân ( gọi bằng account code)

PT/SLT

-Nhấc máy ----> *60 ----> mã cá nhân ----> 9 -----> số điện thoại cần gọi

4.Chuyển cuộc gọi .(Transfer the call)

Trong khi đàm thoại (In calling)

- Máy chủ : ----> ấn thẳng số máy lẻ cần chuyển ---> Cúp máy (hoặc ENTER + Sô máy cần chuyển )

- Máy thường : ---->ấn Flash ----> Số máy cần chuyển ----> Cúp máy

5.Chuyển cuộc gọi khi đi vắng .          

a.Chuyển tât cả các cuộc gọi đến .

- Thiết lập : Nhấc máy ----> *11 ----> Số máy cần chuyển tới ---->ấn ENTER 

- Huỷ          : Nhấc máy ----- > # 11 -----> ấn ENTER

b. Chuyển cuộc gọi khi bận hoặc không trả lời

- Thiết lập : Nhấc máy ----> * 12 -----> Số máy cần chuyển tới ----> ấn ENTER

- Huỷ          : Nhấc máy ---- > # 12 ----- > ấn ENTER

6.Khoá bàn phím máy lẻ không cho người khá gọi 

PT/SLT

-Thiết lập : Nhấc máy ----> * 66 -----> mã số ( 4 số ) ----> Cúp máy

- Huỷ         : Nhấc máy -----> # 66 ----- > mã số -----> Cúp máy

7 . Cướp cuộc gọi tại máy lẻ khác .

- Nhấc máy ----> *57 ----> Đàm thoại bình thường

( Phải kích hoạt phòng ban )

8 . Đàm thoại hội nghị .

Tại máy chủ .

- Thực hiện cuộc gọi ra ngoài hoặc trong khi đang đàm thoạiấn nút ENTER sau đó ấn số máy lẻ cần đàm thoại ,khi máy cần đàm thoại nhấc máy ta ấn nút mũi tên dịch chuyển lên xuống bao giờ hiện lên CONFERENCE thì ấn nút ENTER là được .

Nếu muốn tiếp tục thêm các máy khác thì ta tiếp tục ấn mũi tên di chuyển lên xuống khi hiện lên add party thì ấn ENTER sau đó quay số cần CALLFERENCE khi máy kia nhác máy lên ta ấn nút ENTER là xong.

Tại các máy thương .

-Trong khi 2 máy đang đàm thoại ấn nút Flash ấn số máy cần đàm thoại, sau khi máy kia nhấc máy tiếp tục ấn Flast  sau đó ấn * 3 là được

9 .Chuyển cuộc vào hộp thư thoại khi đi ra ngoài .

a. Chuyển tất cả các cuộc gọi đến.

- Thiết lập : Nhấc máy ----> *11 ---> 200 ----> ấn ENTER

- Huỷ          : Nhấc máy ----- > # 11 ----> ấn ENTER

b. Chuyển cuộc gọi khi bận hoặc không trả lời .

- Thiết lập : Nhấc máy ----> *12 ----> 200 -----> ấn ENTER

- Huỷ          : Nhấc má ----- > #12 -----> ấn ENTER

10. Cài đặt hộp thư thoại ( Khi dùng hộp thư hoại tất cả các máy đểu phải thực hiện theo chu trinh sau )

- Nhấc máy ấn 200

 - Nghe lời chào ấn Password ( mặc định 1234)

 - Ghi lời chào *80 đọc lời chào cá nhân kết thúc bằng phím #

   Đổi password : 10 đánh password mới 2 lần ( vd 1234 1234 )

- Nghe tin nhắn mới ấn số 2

- Nghe tất cả các tin nhắn ấn số 3

- Xoá tin nhắn : sau khi nghe tin nhắn ấn 00

- Trở về menu trước ân phím 1

11 . Ghi âm lời chào từ bên ngoài gọi vào tổng đài

    Tại máy 101

- Nhấc máy ấn *95 31994

- Ấn 137

- Ấn 9 ( Ghi âm )

- Ấn 04 ( Lời chào ban ngàyể)

- Sau tiếng tút bắt đầu đọc lời chào

- Đọc xong bấm phím 1 để lưu .

- Muốn nghe lại lời chào ấn số 0

- Bấm phím # để kết thúc và đặt máy

     Trân Trọng hợp tác .