Thông tin tuyển dụng

Khuyến mại

Khuyến mãi lớn nhân dịp 30-4 và mồng1-5

1. Dành cho tổng đài

 Model

Diễn giải 

 Khuyến mãi

Tổng đài KX-TES
824

  1 bộ tổng đài cấu hình 6 đường vào 16 máy lẻ

  Tặng ngay 150,000 vnđ

Tổng đài KX-TES
824

  2 bộ tổng đài cấu hình 6 đường vào 16 máy lẻ

  Tặng ngay 350,000 vnđ


Tổng đài KX-TES
824

  3 bộ tổng đài cấu hình 6 đường vào 16 máy lẻ

  Tặng ngay 600,000 vnđ